Klachtenprocedure Kliniek Olivier in Bloemendaal

Kliniek Olivier heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Onze doelstelling is om u als klant tevreden te stellen in alles wat met uw behandeling bij onze kliniek te maken heeft.

Niettemin kan het gebeuren dat u wellicht niet volledig tevreden bent over onze arts, kliniek, medewerker(s) en/of de behandeling(en). Mocht u een klacht hebben? Laat ons dit dan graag zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen ons vervolgens inspannen om voor uw klacht een passende oplossing te vinden.

MONDELINGE MELDING KLACHT

U kunt uw klacht altijd mondeling aan Kliniek Olivier melden. Door mondeling in overleg te gaan, kunnen we snel met u overleggen en op zoek gaan naar een oplossing. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven (op klinieknummer 023-8880541) of tijdens een consult of behandeling met uw arts. Mochten we niet direct tot een oplossing komen? Dan bespreken we uw klacht graag nogmaals op een later moment. Ons doel is altijd om oplossingsgericht te handelen. Waarbij we gezamenlijk zo snel mogelijk tot een oplossing naar ieders tevredenheid kunnen komen. Kliniek Olivier heeft hiertoe ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dokter Michiel van de Werd, die kan worden ingeschakeld om u te ondersteunen met het formuleren van uw klacht, en uitleg kan geven over de klachtenprocedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris luistert, signaleert en adviseert, en kan u bijstaan als bemiddelaar.

SCHRIFTELIJKE MELDING KLACHT

Wilt u liever uw klacht schriftelijk melden? Dit kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is om ons een mailtje te sturen naar [email protected]. U krijgt dan een klachtenformulier opgestuurd. Bovendien kunt u Kliniek Olivier per post een klacht sturen. Ons postadres is:

Kliniek Olivier
T.a.v. klachtenprocedure
Korte Kleverlaan 36
2061 EE Bloemendaal

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, nemen wij spoedig contact met u op. Wij zullen vervolgens overleggen wat de mogelijkheden zijn om uw klacht van een passende oplossing te voorzien. Ons doel is om uw klacht binnen een realistische termijn adequaat te beantwoorden.

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Bent u na onze pogingen tot het oplossen van uw klacht wellicht nog steeds ontevreden? Dan kunnen we uw klacht extern laten beoordelen. Kliniek Olivier is immers aangesloten bij de klachtencommissie van de NVVCC, de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie. Deze klachtencommissie bestaat uit drie leden en heeft een externe onafhankelijke voorzitter. De klachtencommissie zal zich buigen over de klacht, en reacties van betrokkenen verzamelen. De commissie spreekt zich vervolgens uit of de klacht gegrond is. U ontvangt een brief waarin het oordeel van de klachtencommissie staat. Ook de kliniek directie en het bestuur van de NVVCC ontvangen uw klacht en het oordeel van de commissie.

Geschillencommissie

Als u ontevreden bent met het oordeel van de klachtencommissie van de NVVCC, kunt u zich wenden tot een geschillencommissie. Kliniek Olivier is hiertoe aangesloten bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). De geschillencommissie is laagdrempelig toegankelijk voor cliënten. Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie moet de klachtenprocedure zijn doorlopen.

Plan een vrijblijvende consultatie

Bekijk de mogelijkheden en krijg professioneel advies.
Plan een afspraak
Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
Gesloten
Gesloten
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram